Ogłoszenia
Lokalny serwis ogłoszeniowy
 
 
Jak założyć działalność gospodarczą?

Oto praktyczna instrukcja, wyjaśniająca jak założyć firmę w kilku krokach.

Jeśli już wiesz co chcesz robić i jaki rodzaj działalności gospodarczej wybierasz należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Można tego dokonać elektronicznie lub osobiście – przez złożenie dokumentu w urzędzie gminy.

Aby firma znalazła się w rejestrze CEIDG, należy:
1. adres firmy,
2. NIP, PESEL,
3. kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
4. adres mailowy, numer telefonu kontaktowego,
5. rodzaj opodatkowania,
6. datę rozpoczęcia działalności,

Wizyta w ZUSie

Każdy płatnik ma obowiązek złożenia ZUS ZUA w ciągu 7 dni od daty do wpisu do CEIDG.
Wypełnienie formularza ZUS ZUA w celu zgłoszenia osoby, która jest ubezpieczona zdrowotnie i społecznie lub ZUS ZZA, jeśli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Należy pamiętać o złożeniu informacji o wyborze formy opodatkowania.
1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej – 18%, 32% - tej formy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ jest ona przyznawana automatycznie,
2. Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku 19% - należy o takiej formie powiadomić urząd skarbowy, zaletą jednolitej stawki jest bez wątpienia jej niezmienność w przypadku przekroczenia granicy dochodu,
3. Ryczałt od przychodów ewidencjowanych – podatek opłaca się jedynie od przychodu, jednak nie wszyscy mogą wybrać ten sposób opodatkowania,
4. Karta podatkowa – opcja tylko dla osoby, która nie korzysta z usług innych firm, współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności oraz nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
Koszt założenia firmy

Założenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest darmowe.

1. Rejestracja firmy w CEIDG – darmowa
2. Zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS – darmowe
3. Zgłoszenie do US– darmowe
4. Wyrobienie pieczątki – od 20 zł w górę
5. Założenie konta w banku – od 0 zł do 25 zł

Aktualne składki ZUS (05.04.17)

Składki ZUS na 2017 rok

Składka emerytalna 499,28 zł
Składka rentowa 204,62 zł
Składka chorobowa 62,67 zł
Składka wypadkowa 46,04 zł
Składka na Fundusz Pracy 62,67 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 875,28 złOstatnie aktualności
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zak...
Zaniżone odszkodowanie to niezwykle newr...
Oto praktyczna instrukcja, wyjaśniająca ...

Budowanie własnej marki jest długotrwały...
Czy reklamowa zwiększy sprzedaż firmy? C...
Na przełomie kilku ostatnich lat rozwiną...

 
Projekt i wykonanie JMLnet.pl