Ogłoszenia
Lokalny serwis ogłoszeniowy
 
 
Skuteczna wysoka rekompensata

Zaniżone odszkodowanie to niezwykle newralgiczny temat dla wielu poszkodowanych. Zgłaszając szkodę zawsze liczymy, że otrzymamy rekompensatę umożliwiającą naprawę uszkodzonego mienia. Niestety, ubezpieczyciele nagminnie zaniżają wypłacane stawki zmuszając, tym samym poszkodowanych do podjęcia kolejnych kroków w postępowaniu. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak walczyć o należne środki pieniężne po wypadku.

Bez argumentów i dokumentów ani rusz...

Otrzymując niskie odszkodowanie poszkodowany ma prawo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji złożyć odwołanie. To bardzo ważny dokument, który w wielu przypadkach skutkuje zwiększeniem oferowanej rekompensaty. Poszkodowany musi mieć, jednak świadomość, że ubezpieczyciel może po otrzymaniu odwołania odmówić podwyższenia odszkodowania.

Skuteczność złożonego odwołania zależy od następujących czynników:

• dokumenty – składane pismo odwoławcze musi być naszpikowane przemyślaną, rzetelną argumentacją. Odwoływanie się do emocji, czy osobistych przemyśleń nie ma żadnego sensu. Na decyzję ubezpieczyciela może wpłynąć tylko rzeczowa argumentacja odwołująca się do aspektów majątkowych, dlatego bardzo istotną kwestią jest zgromadzona dokumentacja w sprawie. Warto każdy przytoczony argument podeprzeć dokumentem potwierdzającym.

• rzeczoznawca, niezależna wycena – poszkodowani bardzo często zastanawiają się, jak uzyskać dokumentację, która przekona ubezpieczyciela do wypłaty wyższej rekompensaty. Poszkodowany może zlecić wykonanie wyceny naprawy szkody w niezależnym warsztacie samochodowym lub ASO. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z opinii rzeczoznawcy samochodowego, który w fachowy sposób nakreśli uchybienia w kalkulacji ubezpieczyciela. Mając takie dokumenty w garści możemy posiłkować się nimi przy składaniu odwołania.

• orzecznictwo sądowe – wielu poszkodowanych dla umocnienia swoich twierdzeń wpisuje w treść odwołania mnóstwo orzeczeń sądowych. W zależności od kwestionowanego aspektu wyceny szkody warto podeprzeć się korzystny orzecznictwem sądowym. Należy pamiętać o dokładnej analizie danego postanowienia. Zdarza się, że przytoczone argumenty zostały obalone w danej sprawie przez sąd wyższe instancji. Poszkodowany, który zawrze takie stwierdzenia może mieć pewność, że ubezpieczyciel wykorzysta to przeciwko niemu.

• zapisy OWU – składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musimy mieć pewność, że podnoszone przez nas argumenty nie mają stosownych wyłączeń w Ogólnych Warunkach Umowy. Dotyczy to oczywiście polisy AC w ramach, której likwidujemy szkodę. W przypadku dochodzenia odszkodowania w ramach polisy OC sprawcy wypadku nie stosujemy się do żadnych zapisów w zawartej przez niego umowie. Niestety podpisując umowę na polisę AC godzimy się tym samym na wszelkie zapisy widniejące w Ogólnych Warunkach Umowy. Niestety poszkodowani dopiero otrzymując rażąco niskie odszkodowanie orientują się, że zapisy umowy są dla nich niekorzystne. Znajdując się w takiej sytuacji nie ma sensu składać odwołania, gdyż zostanie ono odrzucone.

Ubezpieczyciel dalej odmawia wypłaty godnej rekompensaty – co robić?

Dalsza odmowa wypłaty wyższej rekompensaty nie zamyka drogi do innych możliwości dochodzenia odszkodowania. Poszkodowany nie musi walczyć samodzielnie z ubezpieczycielem. Otrzymując niskie świadczenie warto skorzystać z dopłat do odszkodowań oferowanych przez doświadczone kancelarie odszkodowawcze np. Automobilis.

Ostatnie aktualności
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zak...
Zaniżone odszkodowanie to niezwykle newr...
Oto praktyczna instrukcja, wyjaśniająca ...

Budowanie własnej marki jest długotrwały...
Czy reklamowa zwiększy sprzedaż firmy? C...
Na przełomie kilku ostatnich lat rozwiną...

 
Projekt i wykonanie JMLnet.pl